C.P.A. Audit, spol. s r.o.Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti
O naší společnosti Statutární audit a nepovinný audit Audit územních samosprávných celků Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností Výkonnostní audit a finanční kontrola Audit projektů realizovaných v rámci programů EU Kontakty obrazek

Audit projektů spolufinancovaných z prostředků EU

Evropského sociálního fondu v ČR - OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OP LZZ)

Závěrečný audit projektů spolufinancovaných z prostředků EU, který je vykonáván po dokončení implementace projektu a je zaměřen zejména na:
  • dodržení rozpočtu projektu a pravidel finančního řízení podle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu,

  • kontrolu vedení účetnictví, platnosti dokladů k celému projektu a využívání veřejných prostředků spolufinancování,

  • kontrolu čerpání prostředků na zvláštním účtu projektu a použití úroků,

Copyright 2006 created by Saturnia.cz CPA Audit