C.P.A. Audit, spol. s r.o.Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti
O naší společnosti Statutární audit a nepovinný audit Audit územních samosprávných celků Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností Výkonnostní audit a finanční kontrola Audit projektů realizovaných v rámci programů EU Kontakty obrazek

Audit územních samosprávných celků


Přezkoumání hospodaření obce

Předmětem přezkoumání je podle zákona č.420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, je hospodaření s finančními prostředky podle rozpočtu a nakládání s majetkem obce. Auditor vydává zprávu o výsledcích přezkoumání obce se závěrem auditora.

Finanční audit

Auditor ověří účetní závěrku a vedení účetnictví nad rámec požadavků zákona o přezkoumávání hospodaření. Finanční audit je zaměřen na ověření věrného zobrazení stavu majetku a závazků, finanční situace, výsledku hospodaření a věrného obrazu skutečnosti v účetnictví. Auditor vydává zprávu o ověření účetní závěrky obce s výrokem auditora.
Copyright 2006 created by Saturnia.cz CPA Audit