C.P.A. Audit, spol. s r.o.Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti
O naší společnosti Statutární audit a nepovinný audit Audit územních samosprávných celků Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností Výkonnostní audit a finanční kontrola Audit projektů realizovaných v rámci programů EU Kontakty obrazek

Statutární audit a nepovinný audit


Statutární audit

Pro klienty, u nichž povinnost ověření účetní závěrky auditorem je požadována obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví a dalšími zákonnými normami.
  • Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy tak, aby auditor získal přiměřenou míru ujištění o správnosti vydaného auditorského výroku. Ověření účetní závěrky zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Auditor posuzuje správnost a vhodnost použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

  • Součástí auditu je ověření údajů ve výroční zprávě klienta a ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, je-li tuto klient povinen zpracovat.

Nepovinný audit

Je prováděn v ostatních případech nejmenovaných legislativou, zejména v případech ověření účetní závěrky a úrovně hospodaření pro vlastníky společnosti, při rozhodování o koupi nebo prodeji firmy, jsou vyžadovány bankami před poskytnutím úvěru.
Copyright 2006 created by Saturnia.cz CPA Audit