C.P.A. Audit, spol. s r.o.Úspěch je dítětem dvou rodičů : vytrvalosti a přesnosti
O naší společnosti Statutární audit a nepovinný audit Audit územních samosprávných celků Audit nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností Výkonnostní audit a finanční kontrola Audit projektů realizovaných v rámci programů EU Kontakty obrazek

Výkonnostní audit a finanční kontrola


Výkonnostní audit

Auditor zhodnotí hospodárnost, účelnost a efektivnost činnosti společnosti nebo jiného subjektu v rozsahu:
  • analýzy příjmů a výdajů, nákladů a výnosů,

  • zhodnocení využití interních a externích zdrojů,

  • stanovení významných rizikových oblastí činnosti .

Finanční kontrola a interní audit

Auditor poskytuje nezávislé poradenské a konzultační služby při vypracování strategie řízení rizik, které vedou ke snížení dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizikových událostí, úspoře aktiv nebo zvýšení výnosů (příjmů).

Interní audit pro organizace ve veřejné správě provádíme podle zákona č. 320/2001,Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky k tomuto zákonu, zhodnotíme a prověříme účinnost a přiměřenost kontrolního systému hospodaření obce, organizačních složek a příspěvkových organizací v její působnosti formou kontroly:
  • dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí při hospodaření s veřejnými prostředky a plnění rozpočtu, včetně zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, vyplývajícím z porušení těchto předpisů a opatření,

  • včasného a spolehlivého informování vedoucích orgánů obce o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování.
Copyright 2006 created by Saturnia.cz CPA Audit